Historie

Historie obce.

Bohužel o historii obce nemáme dostatek informací. Podařilo se nám shromáždit pouze kusé informace.

Rádi bychom požádali návštěvníky těchto stránek nejen z řad rodáků, pokud mají více informací z historie obce či znají různé historky, mýty, povídačky týkající se historie obce, prosím kontaktujte nás na tomto emailu: admin@zadnistritez.cz a pomohou nám tak rozšířit historické informace o obci.


Písemný zápis
První písemná zmíňka o obci je z roku 1381 kde se autor zmiňuje o Návesní kapli a rybníku.
Citace textů

ve 14 stol. byl tu Vladycký statek

po r. 1616 byl ve vsi vystavěn zámeček

r. 1717 přikoupený k panství mladovožickému

Památná lípa

Na zahradě statku Novákova stojí ohromná stará lípa velkolistá. Jedná se o památný strom jehož stáří je odhadováno na 600 let a obvod kmene přesahuje 6 m.

Lípa sloužila jako orientační bod při cestách po solné stezce, která vedla Praha-Vídeň a po níž se z Vídně přepravovala sůl.

V koruně této lípy bývala kdysi pavláčka, na které lidé sedávali. Památná lípa má také své jméno, jmenuje se "Novákova lípa".

Na katastru obce se nachází i několik dalších nápadně vzrostlých stromů.