Úřední deska | Zadní Střítež

Úřední deska

Zveřejněné dokumenty

Nový Správní řád (zák. č. 500/2004 Sb.) v § 26 zákona ukládá správním orgánům zveřejňovat obsah úřední desky i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy jinými slovy na internetu. K tomuto účelu byl vyvynut vlastní systém na správu dokumentů, který splňuje požadavky pro zveřejnění obsahu úřední desky.