Povinné informace | Zadní Střítež

Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Povinné informace

 • Název
  • Obecní úřad
 • Důvod a způsob založení
 • Organizační struktura
 • Kontaktní spojení
  • Kontaktní poštovní adresa
   • Oficiální
    Obecní úřad
    Zadní Střítež č. 54
    391 43 Mladá Vožice
  • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • Oficiální
    Obecní úřad
    Zadní Střítež č. 54
    391 43 Mladá Vožice
  • Úřední hodiny
   • Po telefonické domluvě
  • Telefonní čísla
   • mobilní č.: +420 724 180 176
  • Adresa internetové stránky
   • oficiální http://www.zadnistritez.cz
  • Adresa e-podatelny
  • Další elektronické adresy
   • oficiální: obec@zadnistritez.cz
 • Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 20826-301/0100, peněžní ústav: Komerční banka (KB Tábor)
  • 00667277
 • DIČ
 • Dokumenty
  • Seznamy hlavních dokumentů
  • Rozpočet
 • Žádosti o informace
 • Příjem žádostí o informace
 • Opravné prostředky
 • Formuláře
 • Popis postupů - návody pro řešení životních situací
 • Předpisy
  • Nejdůležitější používané předpisy
  • Vydané právní předpisy
 • Úhrady za poskytování informací
  • Sazebník úhrad za poskytování informací
  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • Licenční smlouvy
  • Vzory licenčních smluv
  • Výhradní licence
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.