Organizační struktura | Zadní Střítež

Obecní úřad

Organizační sktruktura


Starostka

Ivasčenková Jana

Stojí v čele obecního úřadu. Zastupuje obec navenek. Ze své činnosti je odpovědná zastupitelstvu obce.


Zastupitelstvo - členové

Mareš Jiří
Vesecký Josef
Sviták Vladimír
Králová Helena