Úřední deska

Domů->Úřední deska->Dokumenty->2023


Dokumenty pro rok 2023

Řazení dokumentů je podle datumu od nejmladšího k nejstaršímu.Státní pozemkový úřad - komplexní pozemkové úpravy Stáhnuto: 4 07.08.2023 11:23

Státní pozemkový úřad - komplexní pozemkové úpravy

stáhnout
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2023 Stáhnuto: 2 01.08.2023 11:20

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2023, výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)

stáhnout
Pozvánka na veřejné zasedání obce Stáhnuto: 3 20.07.2023 11:14

Pozvánka na veřejné zasedání obce konané 28.7.2023 od 19hod.

stáhnout
Rozpočtové opatření č.2 Stáhnuto: 9 30.06.2023 15:30

Rozpočtové opatření č. 2

stáhnout
Opatření obecné povahy č. 1 - 2023 Stáhnuto: 6 27.06.2023 16:27

Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka
jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)

stáhnout
Pravidla rozpočtového opatření Pro rok 2023 Stáhnuto: 7 10.06.2023 18:20

Pravidla rozpočtového opatření pro rok 2023

stáhnout
Protokol o schvalování Účetní závěrky a Závěrečného účtu Stáhnuto: 9 10.06.2023 18:18

Protokol o schvalování Účetní závěrky a Závěrečného účtu

stáhnout
Závěrečný účet za rok 2022 Stáhnuto: 7 10.06.2023 18:17

Závěrečný účet za rok 2022

stáhnout
Rozpočtové opatření č. 12023 Stáhnuto: 7 10.06.2023 18:15

Rozpočtové opatření č. 12023

stáhnout
Pozvánka na veřejné zasedání obce Stáhnuto: 8 01.06.2023 16:01

Pozvánka na veřejné zasedání obce konané 9.6.2023 od 19hod.

stáhnout
Změna uzemního plánu - Pacov Stáhnuto: 22 29.05.2023 14:42

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PACOV v pondělí 29.5. v 14:00

stáhnout
Výkaz zisku a ztrát 12-2022 Stáhnuto: 18 22.05.2023 19:40

Výkaz zisku a ztrát 12-2022

stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12-2022 Stáhnuto: 15 22.05.2023 19:39

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12-2022

stáhnout
Rozvaha - uzemní samosprávné celky 12-2022 Stáhnuto: 15 22.05.2023 19:37

Rozvaha - uzemní samosprávné celky 12-2022

stáhnout
Příloha - uzemní samosprávné celky 12-2022 Stáhnuto: 16 22.05.2023 19:35

Příloha - uzemní samosprávné celky 12-2022

stáhnout
ZS - návrh závěrečného účtu 2022 Stáhnuto: 17 22.05.2023 19:23

ZS - návrh závěrečného účtu 2022

stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 Stáhnuto: 20 22.05.2023 19:18

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

stáhnout
Mikroregion - VENKOV - návrh závěrečného účtu 2022 Stáhnuto: 17 16.05.2023 19:14

Mikroregion - VENKOV - návrh závěrečného účtu za rok 2022

stáhnout
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 Stáhnuto: 20 24.04.2023 14:45

Otevírací doba

stáhnout
Poplatky za komunální odpad 2023 Stáhnuto: 25 23.03.2023 14:35

Poplatky za komunální odpad

stáhnout
Statní pozemkový úřad Stáhnuto: 20 15.03.2023 14:32

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků

stáhnout
Akční vyhláška CTA/022A/2023 Stáhnuto: 32 03.03.2023 18:22

Akční vyhláška CTA/022A/2023

stáhnout
Záměr odkoupit pozemek s parcelním číslem 1033 Stáhnuto: 3 11.01.2023 11:17

Záměr odkoupit pozemek s parcelním číslem 1033

stáhnout
Pozvánka na veřejné zasedání obce Stáhnuto: 34 01.01.2023 18:19

Pozvánka na veřejné zasedání obce konané 11.1.2023 od 19hod.

stáhnout